Hard maar fair.

Met gestrekt been, hard maar fair. Een nieuw medium voor de liefhebbers van frisse sportjournalistiek. Via deze pagina zal content gepubliceerd worden over verscheidene thema’s rond met name voetbal, supporterscultuur en de bijbehorende belangrijke- en minder belangrijke randzaken. De artikelen die wij naar buiten zullen brengen zullen zeker niet altijd objectief en beschouwend zijn en moeten aanstoot geven tot discussie over de zaken die ons aan het hart gaan als echte liefhebbers in een veranderende wereld van het voetbal. Via deze weg willen wij jullie welkom te heten op metgestrektbeen.com en hopen wij onze mening over de mooiste sport op aarde te delen met een groeiend publiek. 

Wij gaan dit avontuur zoals het merk al doet verklappen met gestrekt been in. Het zal in de beginnen wellicht nog wat ontbreken aan structuur en consequentie in uploads. Alle feedback is van harte welkom zolang het maar niet aanstootgevend is en/of de bekende ziektes bevat. 

Wij hopen u regelmatig terug te zien op met gestrekt been. 

Groet, 

Tom van Pinxteren en Chris de Vries